Menu
Persoonlijke ontwikkeling

Van welvaart naar welzijn

Van welvaart naar welzijn

Momenteel wordt zichtbaar dat systemen die we in stand willen houden, niet duurzaam blijken te zijn. Dit dringt zich al langer aan ons op, maar door de crisis dwingt het ons om naar ons eigen aandeel hierin te kijken. Laten we eens kijken hoe het huidige systeem ontstond en hoe we naar een nieuw systeem kunnen bewegen. Vervolgens kijken we wat jij daar zelf aan kunt bijdragen.

Welvaart

Vlak na de Tweede Wereldoorlog lag Europa in puin. Alles was kapot en mensen hadden niets. Op dat moment was het heel verstandig om zoveel mogelijk spullen te maken en mensen aan het werk te krijgen. Zo kon het leven weer opgebouwd worden. De vrije markteconomie ontstond.

In dit systeem draait alles om economische groei, winst maken, werken en consumeren. Simpel gezegd zijn de bedrijven er om spullen te maken en mensen te laten werken. De vrije markt zorgt ervoor dat er een constante stroom ontstaat van spullen en werk. Omdat we spullen nodig hebben om te leven, gaan we werken bij bedrijven waar we spullen maken die we vervolgens zelf kopen om te consumeren. Om te zorgen dat de economie groeit, moeten de mensen steeds meer consumeren en steeds meer produceren.

Dan heb je nog de rol van overheid. Het verschilt welke economische stroming je neemt, maar over het algemeen is het standpunt dat de overheid zich niet bemoeit met de markt. Laat de markt zijn werk doen, dat is het beste voor iedereen, is de strekking.

Is het nog zoals we willen?

Nu, 75 jaar na de Tweede Wereld oorlog, is de situatie totaal anders. Er is geen gebrek aan spullen, integendeel. Er zijn teveel spullen. We produceren meer afval dan ooit. Waarom zouden we dan nog meer moeten consumeren? Zeker nu we weten dat grondstoffen opraken en de aarde uitgeput en vervuild raakt door al onze spullen. We weten ook dat er nog steeds mensen zijn die niet mee kunnen doen in de samenleving en dat er kleine groep is die rijkdommen vergaart. Steeds meer mensen voelen zich niet meer prettig bij het huidige economische denken waarbij alles om geld draait.

Het huidige economische systeem doet ons geloven dat we afgescheiden zijn van elkaar. Dat we met elkaar moeten concurreren. Jouw succes is afhankelijk van het verslaan van de concurrentie. Want minder voor hen, is meer voor jou. We leven continue in een competitie. We willen meer, beter, groter en rijker worden. En strijden we niet met anderen, dan strijden we wel met onszelf. Hetzelfde doen we met onze wereld, we willen de natuur overwinnen. We willen de krachten van de natuur beheersen. We proberen daarmee orde in de chaos aan te brengen. Het systeem van afscheiding blijkt niet langer te werken. Het streven naar economische groei, winst en zoveel mogelijk werken en consumeren lijkt niet meer aan te sluiten met onze wensen. We hebben weliswaar overwegend welvaart gekregen. Maar achter die welvaart ervaren we massaal eenzaamheid, burn-out en depressiviteit.

Welzijn

De crisis is een mooi moment om het deurtje open te zetten naar een ander systeem. De samenleving van verbondenheid en collectief welzijn. In deze crisis ontstaan liefdevolle initiatieven om elkaar te ondersteunen. Initiatieven waarin vrijgevigheid, solidariteit en samenwerkingen spontaan ontstaan. Diep van binnen willen we allemaal een mooiere wereld. Dit is een handreiking van onze toekomst, onze nieuwe samenleving. Zo kan het namelijk ook zijn. Het geeft vertrouwen en hoop. Als je teleurgesteld bent in de samenleving, ga dan op zoek naar de hoop die nog steeds in jouw leeft naast de wanhoop. Overweeg te geloven dat die hoop in jou de waarheid vertelt. Dat het mogelijk is om samen een mooiere wereld te creëren. Als we onszelf verbinden met de schoonheid van de wereld vanuit onze ware natuur zal eenzaamheid en depressiviteit plaatsmaken voor gelukzaligheid, vrede en plezier. De crisis duwt ons in de richting van een andere samenleving, want de wereld is er voor ons en wij vormen samen een eenheid. Het is geen ding dat op zichzelf staat, maar de natuur die aandacht, respect en liefde verdient. Dit geldt ook voor onze eigen welzijn.

Van welvaart naar welzijn

Hoe zou het dan wel kunnen? Een samenleving waarin het draait om het welzijn van de mensen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende uitgangspunten:

  • Verbondenheid: als individu doe je alleen de dingen die goed zijn voor jezelf én de samenleving
  • Van binnenuit: de mens komt weer centraal te staan vanuit hun persoonlijke kracht
  • Focus op welzijn: bedrijven opereren vanuit het principe dat ze zoveel mogelijk bijdragen aan welzijn (van medewerkers en klanten)
  • Waarde gedreven: het toevoegen van waarde is leidend ipv winstmaximalisatie

De manier hoe wij onze samenleving hebben vormgegeven en hoe wij altijd geleerd hebben hieraan deel te nemen, mag dus verschuiven. Indien het systeem waarin je altijd hebt geloofd, afbrokkelt, geeft dit echter onrust. Het zorgt voor twijfel waardoor mensen niet meer weten wie ze werkelijk zijn. Het niet weten, is juist geweldig! Omdat vanuit het ‘niet weten’ een nieuwe samenleving kan worden gecreëerd. De onrust vraagt echter wel om aandacht. De onrust is de sleutel om van welvaart naar welzijn te bewegen. Maar voor velen voelt het als gevaarlijk waardoor we liever vast blijven houden aan het oude. Daarnaast zijn er vele leiders die het oude in stand willen houden en in strijd willen blijven. Dit mondt in het ergste geval uit in oorlogen en terrorisme. Op kleinere schaal zie je de strijd terug in de politieke conflicten of in de opvoeding. De wedstrijd vindt nog volop plaats.

Van binnenuit

Het collectieve gedrag in de samenleving verandert alleen duurzaam wanneer de relatie tussen de mensen wordt vernieuwd. Dit komt alleen tot stand wanneer individuen bereid zijn de relatie met zichzelf te vernieuwen door als persoon te groeien.

Ieder mens heeft de keuze om te kiezen voor groei.

Persoonlijke groei

Los dat dit voor de samenleving de enige duurzame weg is, is het voor je persoonlijke ontwikkeling ook zeer profijtelijk. Zo leidt persoonlijke groei ertoe dat je bijvoorbeeld meer welzijn en vertrouwen ontwikkelt in je eigen kunnen of je focus meer komt te liggen bij wat je zelf doet en kunt doen. Je hoeft dan niet te wachten totdat de wereld om je heen verandert, maar je kunt zelf jouw bijdrage leveren vanuit jouw kracht. Wees de verandering die je voor de wereld wenst! Stop met strijden. Je hoeft het huidige economische systeem niet af te wijzen, want het heeft ons ook veel gebracht. Richt je liever op wat je WEL wilt. Vanuit jouw persoonlijke kracht kun jij bijdragen aan het nieuwe systeem waarin welzijn de basis is.

Verantwoordelijkheid

Wat er nu wereldwijd en collectief gaande vormt een uitnodiging om je eigen verantwoordelijkheid tot welzijn te nemen. Om je persoonlijke kracht te (her)ontdekken en deze op te pakken. Om op eigen benen te gaan staan en niet in de afhankelijkheid van de ander te blijven hangen. Het is van belang hierbij hulp te vragen, maar besef dat het pad enkel door ieder mens zelf belopen kan worden.

Het zal je echter verwonderen wat voor gevoel, kracht en creativiteit er zichtbaar wordt als je de weg naar binnen bewandelt. Je zal ervaren hoe het is om jouw koers en plek in te nemen. Vanuit die positie kan je samenwerken. De werkelijke veranderingen beginnen in ons zelf! Het start van binnen. Wanneer iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid daarin oppakt, wijzigt de weerspiegeling in het collectief ook!

Nog geen reacties

    Laat een reactie achter