Menu
Holisme

Loslaten, hoe doe je dat?

Zelfhulpboeken, zelfzorgbladen, websites, coachprogramma’s, er is heel veel keuze tegenwoordig. Heel kort door de bocht is de rode draad van alles wat aangeboden wordt:

  1. jezelf goed kennen;
  2. met compassie patronen en overtuigingen Herkennen en Erkennen;
  3. deze loslaten en overschrijven door nieuwe, helpende, patronen en overtuigingen.

Deze stappen vormen samen een proces waar ik momenteel middenin zit. Mede doordat ik de opleiding tot holistisch therapeut volg in combinatie met een intervisie traject. En omdat ik heel graag mijn rugzak lichter wil maken, en meer in het NU wil gaan leven. Met een luchtige rugzak gaat dat een stuk makkelijker.

Loslaten, wat is dat?

Over het loslaten van stap drie wil ik het in dit artikel met je hebben. Uit eigen ervaring en ervaring van cliënten heb ik inmiddels geleerd dat dat een heel moeilijke stap is. Want het gaat over de stap van vertellen en weten naar doen, en naar niet meer doen wat je deed. Oftewel je verlaat je snelweg en maakt een klein geitenpaadje met nieuw gedrag. Veranderen van gedrag is lastig. Daar heb ik in een eerder artikel al over geschreven .

Wat bovenaan staat is dat de verandering die je door wilt voeren iets positiefs moet opleveren. Waarom is dat nieuwe patroon of die nieuwe overtuiging voor jou belonend? En weegt het op tegen de nadelen die eraan kleven als je het oude opgeeft? Dat is de beste drive om iets nieuws te gaan doen of niet meer doen.

Vervolgens is het belangrijk om zelf of in gesprek met anderen te bepalen wat jij nodig hebt om zaken los te laten. Wil je datgene wat je hebt uitgepuzzeld écht begrijpen? Waar komt het vandaan, wat gebeurde er toen, wil je het opnieuw doorleven of niet? In de moderne psychologie is het uitgangspunt steeds meer dat herbeleven een trauma in stand houdt in plaats van verminderd.

Er is iets heel belangrijks om te onthouden als je met deze stappen aan de slag gaat. Die belemmerende gedachte en dat oude patroon, dat is ontstaan omdat het op dat moment voor jou de beste oplossing was. En het heeft je op dat moment niet alleen het beste gediend, het heeft ook altijd kwaliteiten. Bijvoorbeeld mijn overtuiging dat ik nooit genoeg doe, heeft ervoor gezorgd dat ik een hele mooie carrière heb opgebouwd en met veel focus kan werken. Door ook dit in je achterhoofd te houden, kun je met meer compassie kijken naar de positie waarin je je nu bevindt. Die compassie helpt bij het loslaten van wat je niet meer wilt. Als je hier meer over wilt lezen, is het boek “De vijf kindconclusies” van Lisette Schuitemaker een aanrader, of het doen van de test van de kindconclusies.

Hoe? Door innerlijk kind werk

Eén van de moderne technieken voor het verwerken van een trauma of opruimen van belemmerende patronen is het “innerlijke kind werk”. Als je er meer over wilt lezen is het boek “Je eigen-wijze weg” van Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg een prettig leesbaar boek met allerlei oefeningen. Met het ontrafelen, gesprekken en de oefeningen kan een coach je heel goed helpen. Voor mij heeft het in ieder geval niet voldoende gewerkt om het denkwerk en de oefeningen uit het boek helemaal alleen te doen.

De schrijvers zeggen zelf over het innerlijk kind werk: “Het is een kunst om volwassen te worden. Werkelijk volwassen worden is een proces, een zoektocht naar wie en wat je werkelijk bent. Je bent door je ouders en opvoeders gevormd en gekneed tot een persoon. Door die periode van vorming ben je vergeten wie je oorspronkelijk was. Wat is wezenlijk van jou, en wat is je aangeleerd, aangepraat of aangedaan? Tegenwoordig weet ik dat eigen-wijs zijn een kwaliteit is. Dat ik gewoon bijzonder ben, net zoals wij allemaal. Er is niemand zoals ik in de hele wereld. Niemand is hetzelfde, we zijn allemaal uniek en hebben allemaal onze eigen kwaliteiten en onze eigen wijsheid”.

Hoe? Door de Sedona techniek

Een ander uitgangspunt is actief loslaten met de Sedona techniek. Deze techniek gaat er vanuit dat jij vanuit jouw werkelijkheid vooral veel verzet hebt. Verzet tegen pijn, verdriet, alleen zijn, niet gezien worden, etc. Deze verzet uit zich toch, op verschillende manieren:

  1. fysiek, door lichamelijke klachten, die vaak ook niet verklaard kunnen worden;
  2. mentaal, je blijft de belemmerende gedachtes hebben en je baalt daar dan weer van, en zo gaat het kringetje steeds maar door;
  3. emotioneel, je wordt verdrietig, bang, boos of verongelijkt, ook op momenten dat het helemaal niet logisch of verklaarbaar is;
  4. energetisch , door verzet raak je -onbewust- veel energie kwijt
  5. spiritueel, doordat je je niet (geheel) kunt verbinden met je ziel, je intuïtie en je innerlijke bron.

Het gekke is, we weten dat het verzet niets oplevert. Want dat merken we steeds weer. Hoe kan het dat we dit dan toch blijven doen? We zijn zo geprogrammeerd. Het is een aangeleerde geconditioneerde reflex om je te verzetten tegen datgene wat je niet wil. Maar ons bewustzijn werkt nu eenmaal zo: Als we ons verzetten tegen wat we niet willen, neemt datgene wat we niet willen ons in beslag. Het is te vergelijken met een zaklantaarn. Datgene waar je de zaklantaarn op richt verschijnt in je blikveld. Of je wil of niet. Carl Jung vat het heel mooi samen. “What you resist, will persist”. Zelf zie ik het als een grote rode bal die ik koste wat kost onder water wil houden. Het duwen op de bal kost me heel veel energie. En ik heb er mijn handen helemaal vol aan. Ik kan er ook niet meer mee stoppen want anders is alle moeite voor niets geweest! De bal voelt groot, zwaar, het is een enorme last. En als ik de bal durf los te laten, gebeurt er eigenlijk helemaal niets. Hij drijft voor me op het water, is helemaal niet zo groot als het voelde. En als hij wegdrijft gebeurt er ook niets. Ik ben nog steeds mezelf. Maar wel veel lichter, met mijn handen vrij om nieuwe dingen aan te pakken.

In het kort gaat de Sedona methode als volgt. De Sedona Methode werkt met slechts enkele keuzevragen. Je stelt zichzelf die vragen en geeft er antwoord op. Stel je wilt een taak uitvoeren maar hebt gebrek aan energie. Je bent moe.

Op het moment dat je je bewust wordt van deze ervaring kun je het ‘loslaten’ gaan toepassen. Stap één is dat je jouw aandacht laat zijn bij jouw ervaring. Met ervaring bedoel ik: lichamelijke sensaties, gevoelens en gedachten.

Je neemt in dit geval de vermoeidheid waar. Je neemt ook jouw emotie waar (bijvoorbeeld frustratie) en als ze er zijn neem je ook je gedachten waar (bijvoorbeeld ‘Wat komt dat slecht uit dat ik nu te moe ben’).

Vervolgens vraag je aan jezelf:

A: Zou ik het gevoel van frustratie kunnen loslaten? Antwoord dan zo spontaan mogelijk met ja of nee.
B: Zou ik dat gevoel van frustratie willen loslaten?
C: Wanneer?

Denk niet lang na over deze vragen maar antwoord direct, spontaan.

Sta vervolgens even stil bij het gevoel van ruimte en stilte na zo’n besluit om los te laten. Je wordt zich dan bewust van de ervaring van een ‘release’.

Als je deze vragen dagelijks toepast op situaties die negatieve gevoelens of negatieve gedachten oproepen, zul je merken dat deze snel oplossen. Gevoelens blijven niet meer plakken. Gedachten komen uit de cirkel.

Wanneer je “grotere” onderwerpen los wilt laten, kan een coach of therapeut je aanvullend helpen te doorvoelen in je lijf waar je “vasthoudt”. Waar zit het, hoe voelt het, hoe ziet het er uit? Mag het groter worden (lees: de ruimte krijgen) of wil je het doorvoelen? En daarna vraagt de coach je bovenstaande vragen. Dit proces doorloop je net zo vaak samen tot het gevoel helemaal uit je voeten weg is gevloeid. Dat kan in 1 sessie gebeuren. Overigens zijn er naast de Sedona methode verschillende andere methoden om “los te laten” zoals bijvoorbeeld Emotional Freedom Technique (EFT) of (holistische) Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Hoe? Wat is er nog meer mogelijk?

Het kan heel helpend zijn om een brief te schrijven als je iets heel erg dwars zit. Je kunt er daarna voor kiezen de brief te versturen of te verbranden/vernietigen. Echt loslaten dus. Op het moment dat je na het schrijven van de brief toch nog op de oude manier aan bijvoorbeeld een situatie denkt, vertel jezelf dan vol compassie dat dat achter je ligt, en je niet meer op die manier hoeft te denken. Dan is Herkaderen vanuit de NLP stroming aanvullend een effectieve manier om de betekenis van een probleem te veranderen. Ook al lost het niet direct je probleem op. Je verandert namelijk niets aan het gedrag. Maar het geeft je vaak een nieuwe en een andere kijk op het probleem waarbij tegelijkertijd een andere stemming ontstaat. Door deze verandering van stemming gebeurt er vaak al veel. Een voorbeeld van context herkaderen : Een werkzoekende zegt: Omdat ik onervaren ben in deze branche, zal ik hierin nooit werk vinden.

Herkadering: Zou je kunnen voorstellen dat er werkgevers zijn die nieuwe slimme maar onervaren medewerkers heel interessant vinden omdat ze die alles op hun manier kunnen leren? Een voorbeeld van betekenis herkaderen : Ik vind het heel vervelend dat ik altijd aan het opruimen ben in huis. Herkadering : Ik weet altijd alles te vinden omdat alles op een vaste plek ligt.

Het vervangen van je oude gewoonte door een nieuwe door met de grootst mogelijke kleine stappen is ook een effectieve methode. Denk eens na wat je over 3 uur, 3 dagen, 3 weken en 3 maanden anders wilt doen/kunnen of denken? Schrijf het zo levendig mogelijk op. Wat doe je? Hoe voel je je dan? Hoe wordt er op je gereageerd? Wat is het nieuwe resultaat? Gedrag veranderen werkt het beste als je hulp hebt. Dus vertel er vooral over aan een ander, of vraag iemand om regelmatig over je voortgang te praten. Ook daarvoor geldt vooral : eerlijk, open en met compassie vertellen. Je wilt veranderen en groeien, dat is het mooiste wat er is en een prestatie op zich. Je hoeft je dus niet te schamen voor wat nog niet gaat, voor niet-positieve emoties, nergens voor.

Vooral: geniet van je reis, waarin je leert, valt, weer opstaat en groeit. Het is ook de reis die telt, niet alleen je nieuwe bestemming!

Van Brievenbusgeluk uit de Dichtbundel “Kopje Onder” wil ik dit gedicht met je delen:

Niet langer wie ik vroeger was
Dat meisje liet ik vrij
Kwetsbaar, bang, onzeker
Haar tijd is nu voorbij

Het bange maakte plaats voor sterk
Het meisje werd een vrouw
En toch
Ik had haar nodig
Voor wie ik worden zou

Ik ben het meisje dankbaar
Voor wat ik van haar leerde
En ik ben onvoorstelbaar trots
Hoe dapper ze probeerde

Ik liet het meisje vrij
Maar ik zal altijd voor haar zorgen
Want diep in de stoere sterke vrouw
Zit heus dat meisje nog verborgen

Anneke Zuidberg Over de auteur

Anneke Zuidberg is coach en eigenaar van Krachtpraktijk de Levensboom in Vries (Drenthe). Haar missie is jou te stimuleren en faciliteren om het optimale uit je leven te halen. Dat doet ze door het naar boven brengen van jouw eigen kwaliteiten en talenten die er in de basis al zijn. Zodat je groeit tot een steeds betere versie van jezelf. In de praktijk kun je naast (wandel)coaching terecht voor AromaTouch massages, Reiki en aromatherapie-advies.

Liefs Anneke Zuidberg

Nog geen reacties

    Laat een reactie achter